Intervjuu: Vitamiin D staatus – mõju kehalisele töövõimele ja treeningu efektiivsusele

Jaanuarist alustati teadusliku uuringuga “Vitamiin D staatus: mõju kehalisele töövõimele ja treeningu efektiivsusele meessoost indiviididel sõltuvalt vanusest”. Uuringusse oodati osalema terveid mehi vanuses 55-65 eluaastat, kes on aktiivse eluviisiga, kuid kes ei tegele jõusaali treeningutega ning kes ei manusta D-vitamiini toidulisandina. 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas talvisel ajal D-vitamiini manustamine toidulisandina tõstab jõutreeningu tulemuslikkust (suurendab lihaste jõu ja lihasmassi juurdekasvu) keskealistel meestel. Uuringuplaan on saanud kooskõlastuse Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt.

Oma küsimustele vastuse leidmiseks intervjueerisime uuringu läbiviijat Lauri Savolainenit.

Katse on jaanuari algusega käima läinud, kui palju on katses osalejaid kokku ning milline on Sinu püstitatud katse lõppeesmärk?

Hetkel on käimas uuringu kolmas aasta, kokku on uuritavaid 70 ringis (täpne arv sõltub sellest, kui paljud uuritavad sel aastal uuringu lõpuni teevad). Uuringu eesmärgiks on uurida D-vitamiini mõju erinevas vanuses meeste lihasjõudlusele ning lihasmassile.

Kas inimesed tulevad meeleldi sellisesse katsesse ning kui paljud katses osalemise kutse said, milliseid kanaleid selle levitamiseks kasutasid? Kas mingil põhjusel inimesed, kes soovisid osaleda, ei sobinud ning mis põhjustel?

Vaadates viimastele aastatele tagasi, siis noormeeste seas oli huvi osaleda üpris suur. Vanemate meeste rühma komplekteerimisega oli asjaajamist rohkem, tõenäoliselt kõigi potentsiaalsete huvilisteni me ei jõudnudki. Uuringu kutseid levitasime peamiselt erinevates meililistides, väga palju uuritavaid leidsime isiklike kontaktide kaudu. Uuringusse mittesobilikke huvilisi oli vähe, eelkõige jäädi välja terviseprobleemide tõttu.

Kuidas toimuvad treeningud katses osalejatele?

Treeningud toimuvad 3 korda nädalas. Treeningkava sisaldab endas peamisi jõusaali trenažööridel tehtavaid harjutusi, mida sooritatakse vastavalt kindlaksmääratud kavale.

Varasemalt on sarnaseid katseid läbi viidud. Kas tead, millised on olnud tulemused?

Paljude varasemate uuringute tulemused on olnud vastuolulised, seega üritame oma uuringuga tuua antud teemasse veidi selgust juurde.

Milline on Sinu enda isiklik arvamus D-vitamiini kohta, kas seda tuleks tarbida igapäevaselt? Kas talvisel perioodil on inimesel D-vitamiini vajadus suurem?

Tulenevalt Eesti geograafilisest asukohast on meil talvisel ajal D-vitamiini süntees päikese mõjul puudulik, mistõttu on paljudel inimestel ka antud vitamiini tase veres madal. Kui D-vitamiini tase on veres madal, siis talvekuudel oleks soovituslik D-vitamiini juurde manustada.

Mida Sina arvad, kas stabiilsel treenijal ja D-vitamiini tarbijal on ka paremad töötulemused?

Ma vastaks sellele niimoodi: “Terves kehas terve vaim”.

Lisa kommentaar