Kodukontor annab töötajale vabadust, kuid nõuab tööandjalt usaldust.

Eestisisesed uuringud toovad aasta aastalt rohkem välja seda, et töötajad ootavad tööandjalt kodust töötamise võimalust. Rahul ollakse isegi sellega, kui kodust töötamist võimaldatakse ainult erijuhtudel, võimaldamaks näiteks haige lapsega kodus olemist. Palju arvatakse, et see on uus noorte trend, kes on ära hellitatud ja ootavad tööandjalt liiga suurt paindlikkust.

Kuid tegelikult ei saa öelda, et ainult noored soovivad paindlikumat töövormi. CV Keskuse poolt läbiviidud uuringust[1] selgus, et „25aastastest ja noorematest on kodukontori nimel valmis tööd vahetama 82% vastanutest. 26-44aastaste ja 45-53aastaste seas on see näitaja 76% ning 54-72aastaste seas vahetaks kodukontori võimaluse nimel tööd 71% vastanutest“. Vaadates neid andmeid näeme, et tegelikult väga suurt erinevust nende vanusegruppide vahel ei ole. Tänapäeva elutempo ja -stiili juures kuluks kõigile ära võimalus oma tööd paindlikumalt teha.

Aga miks siis kõik Eesti tööandjad suure hurraaga kodukontorist töötamise võimalust ei paku ja seda töökuulutustes välja ei reklaami? Üks põhilisi kahtluseid võib olla, et nii ei teata, kas töötaja teeb tööd. On hirm, et töö jääb tegemata ning mõne aja peale on näha, et produktiivsus ei ole enam selline, nagu ta varem oli, mis võib ka ettevõtte kasumlikkust mõjutada. See on mõistlik hirm ja iga ettevõtte juhi vaatepunktist arusaadav. Küll aga tahaks ma tööandjaid julgustada ja öelda, et reeglina on Eesti inimesed vastutustundlikud ja töö saab tehtud ka kodust.

Mul ei ole küll kinnituseks näidata statistikat ega uuringuid, kuid nii palju kui ma olen isiklikult uurinud ja kuulnud, teevad inimesed tihtipeale kodust isegi rohkem tööd kui päevadel, mil nad on kontoris. Kodus võib olla parem keskenduda, kontorisaginat ei ole ümber ning töökeskkonna saab teha täpselt nii mõnusaks kui inimesele endale meeldib. Eriti aktuaalne võib see olla inimestele, kes peavad ülikonnas/kostüümis käima tööl, sest neile pakub kodukontor võimalust kasvõi dresside mugavuses tööülesandeid lahendada. Seda pealtnäha väikest mugavust ei tohiks alahinnata! Lisaks on kodust töötades võimalik säästa aega koduste toimetuste pealt (nt pesumasina laadimine ja hiljem pesu kuivama panemine on 5 minuti tegevus, mida saab teha kohvipausi arvelt), perega aja veetmise arvelt (saad hommikul olla kauem ja õhtul varem kodus) ning isegi trenni võib olla kergem jõuda. Tänu sellele kõigele tõuseb inimese vaimne ja füüsiline heaolu ning see teeb temast ka õnnelikuma töötaja.

Kuid ma usun, et mõne tööandja jätavad kõik need argumendid ikka külmaks, sest töötajate oma silma alt ära laskmine ei tundu olevat miski, mida ta hea meelega teeks. Mis siis kui nad ikkagi ei tee tööd, vaid kasutavad ära vabadust liigsete kõrvaliste tegevustega tegelemiseks? Mis siis, kui nad teevad tööd vaid 6 tundi ja seetõttu saab töö aeglasemalt tehtud?

Selle peale oskan ma ainult küsida vastu, miks te ei usalda oma töötajat? Kui töötaja vastu pole usaldust, on juba midagi fundamentaalselt valesti ja tasuks üle vaadata, miks see inimene üldse teie töötajate nimekirjas on. Reeglina on täiskasvanud mõistlikud inimesed, kes mõistavad oma töö vajadust ja eesmärke ning on võimelised tööle keskenduma ka koduses keskkonnas.

Kui aga usaldus tundub olevat midagi, mida annab veel parandada, soovitan leida viise selle saavutamiseks. Rääkige oma töötajatega ja uurige, kas nad sooviksid kodust töötamise võimalust. Kui nad soovivad, rääkige koos läbi, mis on mõlema poole ootused sellisele korraldusele. Pange paika kodukontori reeglid, piisab ka n-ö headest tavadest. Nii tunnevad töötajad end kaasatuna, nad on saanud oma sõna sekka öelda ja on seeläbi suurema tõenäosusega valmis neist kinni pidama. Tehtud töö tööandjale ja suurem töörahulolu töötajale!

Kokkuvõttes, soovin teile kõigile häid mõtteid paindlikuma töökorralduse osas. Alati on hea ka teiste ettevõtetega suhelda ning uurida, kuidas nemad kodukontorisse suhtuvad. Koos võib nii mõnelegi küsimusele ja kahtlusele lahenduse leida.

[1] https://www.aripaev.ee/uudised/2018/07/09/too-kodukontoris-on-eestis-suur-ahvatlus

Laane Reti Västrik

Laane Reti on cum laude lõpetanud organisatsioonipsühholoogia magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötab TransferWise'is personalispetsialistina.

Lisa kommentaar