Kui palju raha säästavad töötajate terviseprogrammid?

Terve olemise roll õnnelikus elus tundub meile ilmselge.  Viimaste aastatega on enam hakatud rääkima ka tervislikkusest väljaspool indiviidi ning selle seosest ettevõtte edukusega. Terved töötajad suudavad olla produktiivsemad ja see omakorda edendab kogu firma tööd, mistõttu on tööandjad hakanud ka järjest rohkem investeerima oma personali terviseprogrammidesse. Kui kasu iseenesest on lihtne mõista, siis sellele konkreetset rahalist numbrit külge panna on juba hoopiski raskem.

 

Vahemikus 1995–2010 vähenes Johnson & Johnson töötajate seas suitsetajate protsent kahe kolmandiku võrra. Üle poole langes ka kõrge vererõhu ja liikumisprobleemide käes kannatajate hulk. See on loomulikult positiivne, kuid kuivõrd peaks see huvitama ettevõtte juhte. Tuleb välja, et läbimõeldud starteegiline investeering töötajate sotsiaalsesse, vaimsesse ja füüsilisse tervisesse maksab enda eest. J&J juhtkonna hinnangul on vahemikus 2002–2008 iga töötajate tervshoidu investeeritud dollar firmale omakorda säästnud 2,71 dollarit.

 

 

Kui varem nähti terviseprogrammides pigem motivatsioonipaketi osa, millega väärt tööjõudu värvata ja hoida, siis uuem statistika paistab näitavat, et see on vananeva rahvastiku valguses üha enam strateegiline tööriist ja maksusoodustuste kontekstis ka järjest vajalikum. Niisiis tasuks lähemalt vaadata, mida täpselt terviseprogramm töökohal endast kujutab. Alal tegutsevad teadurid Leonard Berry, Ann Mirabito ja William Baun defineerivad seda kui tööandja poolt tasustatud organiseeritud programmi, mille eesmärk on töötajate (ja mõnikord ka nende perekonna) toetamine terviseriske vähendavates käitumistes, elukvaliteedi ja isikliku efektiivsuse tõstmises ning sellega ka organisatsiooni põhieesmärgi täitmises.

 

Mis on terviseprogramm?
Organiseeritud programm, mille eesmärk on töötajate toetamine terviseriske vähendavates käitumistes, elukvaliteedi ja isikliku efektiivsuse tõstmises ning sellega ka organisatsiooni põhieesmärgi täitmises.

 

Tervislikud töötajad lähevad tööandjale vähem maksma

Uurides ühe tööandja juures 185 töötajat ning nende abikaasasid, leidsid arstid Richard Milani ja Carl Lavie USA-s kinnitust sellele, et terved töötajad lähevad vähem maksma. Osalejad läbisid taastusravi südamele ning treeninguid ekspertide käe all. Uuringu alguses kõrgesse riskigruppi paigutatud töötajatest jõudis 57% kuuekuulise kava lõppedesse madala riski staatusesse. Kategoriseerimine toimus kehakaalu, vererõhu, ärevuse ja veel mitme meetme põhjal. Veelgi enam, meditsiiniliste nõuete kulud langesid eelmise aastaga võrreldes ühe osaleja kohta 1421 dollarit (ehk 2010. aasta seisuga ligi 1126 eurot). Kontrollgrupis selliseid muutusi ei esinenud.

 

Mida uuringust meelde jätta?
Iga töötajate tervisesse investeeritud dollar säästis tervishoiult 6!
57% kõrgema terviseriskiga inimestest said pärast kuuekuulist taastusravi ja treeningprogrammi töökohal madala terviseriskiga töötajad.

 

 

Tervislikud töötajad jäävad ettevõttesse

Veelgi enam, tervislikud töötajad jäävad teie ettevõttesse. Towers Watsoni ja USA rahvusliku tervishoiu töögrupi (National Business Group on Health) uuring demonstreerib, et  väga efektiivse terviseprogrammidega organisatsioonid raporteerivad oluliselt vähem vabatahtlikku töölt lahkumist kui need, kelle programmid on madala efektiivsusega (vastavalt 9% ja 15%). Tarkvarafirmas SAS Instituut on vabatahtliku lahkumise määr kõigest 4%, seda osaliselt tänu terviseprogrammile. Biltmore’I turismiettevõttes oli see määr 2005. Aastal 19%, aga neli aastat hiljem juba märgatavalt vähem: 9%. Motivatsioonipakkettide ja hüvitiste juhi Vicki Banksi sõnul ei lahku ettevõttest need töötajad, kes osalevad nende terviseprogrammides.

 

Hariduse rahastamisega tegelev Nelnet küsib lahkumisintervjuudes mida kõige rohkem igatsema jäädakse. Number üks vastus: terviseprogramm.

 

Niisiis, oleme vaadelnud, mis on efektiivse tervisprogrammi eelised ja miks sellist oma ettevõttes edendada. Selle loomuliku järjena küsite kindlasti: milles üks efektiivne terviseprogramm seisneb?

Reedel vaatame lähemalt, mis teeb terviseprogrammist efektiivse motivaatori ning olulise tööriista organisatsiooni eesmärkide saavutamisel. 2010. aastal Harvard Business Reviews avaldatud artiklis toovad Berry, Mirabito ja Baun välja efektiivse terviseprogrammi 6 sammast töökohal, mida lähemalt Terve Firma blogis lahti mõtestame.

Lisa kommentaar