Mis on firma- ja töökohasport?

Töökohasport tähendab töö ajal tehtavat või tööandja poolt motiveeritud kehalist liikumist, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega ning mille eesmärgiks on töötaja hea tervise ning vaimse- ja füüsilise võimekuse tagamine.

Säärane toetus tööandjate poolt on oluline, sest rahva tervis on viimastel aastatel langustrendis. Tööandjate poolt töötajatele antavad tööülesanded ei taga piisavat kehalist vaheldust, pigem isegi pärsivad seda ning tekitavad vigastusi, kui tööajal hoitavaid staatilisi asendeid või ühekülgseid liikumismustreid mõttestatult ei tasakaalustata.

 

Töökohasporti võib jagada mitmeks alamvaldkonnaks:

Tööergonoomika pole küll otseselt seotud liikumise ja spordiga, kuid on eelduseks, et meie tööpäeva kestel hoitavad asendid teeksid meile võimalikult vähe kahju ning ei vigastaks meid.

Kontorivõimlemine ja igapäevane liikumine. Töökohtadel tehtavad teadlikud liikumispausid, mille abil saame tasakaalustada töö ajal hoitavad staatilisi asendeid või ühekülgset liikumismustrit. Siia alla käib ka näiteks teadlikult aeg ajalt kontorilaua tagant püsti tõusmine jms.

Kontorivõistlused on töökohal ja oma kolleegide vahelised kergemad sportlikud jõukatsumised. Näiteks sammulugemisvõistlused või kontoris peetav ping-pongi või lauajalgpalliturniir. Nende eesmärgiks on motiveerida töötajaid suurendama oma igapäevast liikumishulka.

Treeningutoetus ja ühistreeningud. Töötajatele makstava treeningutoetuse või kontoris korraldatavate ühistreeningute eesmärk on tagada see, et töötaja saavutaks endale igapäevaelus vajaliku aktiivse liikumise hulga. Sellega käib kaasa paranenud tervis (vähem haiguspäevasid) ja suurenenud tööviljakus (paraneb tähelepanu ja töövõime) – loe ka varsemat postitust!

Ettevõtete vahelised üleriigilised või rahvusvahelsed võistlused. Nende eesmärgiks on pakkuda sportlikku ajaviidet ja väljundit ettevõtte kõige sportlikematele töötajatele. Eesmärgiks on pakkuda väljundit tõsisematele sportimishuvilistele, selleks, et motiveerida neid ning läbi eeskujude suurendada ka teiste töötajate liikumisaktiivsust.

 

Loe ka selle kohta, kes on terve töötaja!

Marti Soosaar

Marti on Eesti Firmaspordi Liidu ning SportID asutaja ja tegevjuht. Vabal ajal naudib sportimist ning on ka 20-võistluse maailmameister M30 klassis.

Lisa kommentaar