Sügis algab spordinädalaga: pane oma ettevõtte vaim valmis!

Juba 23. septembril algab Euroopas järjekordse spordinädala tähistamine. Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

Eestis viivad spordinädalat sel aastal läbi Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Koos soovime Spordinädala 2017 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 350 kooli ning ka sel aastal on Eestis peamiseks sihtgrupiks meie koolinoored. Ent mitte ainult!

Ürituse korraldajad kutsuvad kõiki ettevõtteid ja asutusi Eestis saabuvat Spordinädalat teemakohaselt tähistama ja selle raames liikumisharrastusele rohkem tähelepanu osutama!

Regulaarselt liikumisharrastusega tegelev inimene on tervem, töövõimelisem, tulemuslikum ja kindlasti ka õnnelikum. Palume asutuse kampaanias osalus ja läbiviidav tegevus registreerida ka Spordinädal 2017 sündmuste kalendris.

Mõtteid ja ideid spordinädala asutuse sisesteks tegevusteks leiate järgnevatest postitustest:

Kontorispordipäev: Tippjuhtidega tööl orienteerumas ehk kuidas Elisas kontorisporti tehti

Liikumisnädal: Eesti ettevõtted käivad sügiseti kondimootoriga tööle

Firmsporditurniir Sügisspartakiaad’17: Üldjuhend ja registreerumine

Osalemisest firmaspordivõistlusel: Tallinna Lennujaama spordiklubi: süües kasvab isu!

Valik nippe ja nõuandeid: 15 nippi, mida edukad Eesti ettevõtted töötajate produktiivsuse tõstmiseks juba kasutavad

Võimalusel palume Spordinädal 2017 raames asutusesiseste tegevuste läbiviimisel ja asutusesiseses kommunikatsioonis kasutada ka spordinädala sümboolikat. Vajalikud kujundusfailid valmivad juuni lõpuks. Spordinädal 2017 logo ja sümboolikat võib kasutada asutusesiseseses ja ka -välises kommunikatsioonis, kuid logo kasutamine ettevõtte reklaamikampaaniates/kommertseesmärkidel ei ole lubatud.

Lisa kommentaar