Vaimse tervise nädal aitab tõsta nii töötaja kui tööandja teadlikkust

Paar nädalat tagasi pühendasin ühe postituse sellele, et arutleda tervisepäevade ja tervisliku eluviisi kasulikkuse üle. Kokkuvõttes ei ole selles teemas ühte kõige õigemat seisukohta ning nii lühiajaliselt kui ka regulaarselt oma tervisele keskendumine on ainult positiivne. Selle teema jätkuks tahaksin aga sel korral avada laiemalt vaimse tervise nädala kontseptsiooni.

Praeguseks ei ole enam saladus, et tööandjatelt oodatakse töötaja tervise edendamist ja selle toetamist. Variantideks on näiteks spordikompensatsiooni pakkumine, võimlemisruumi ja jõusaali toomine kontorisse või aktiivsete ürituste korraldamine oma töötajatele. Mida enam ettevõtted neid võimalusi oma töötajatele pakuvad, seda enam hakkavad seda tahtma ka need, kel ettevõte sellele veel mõelnud ei ole. Sõprade ringis on palgast küll veel ebamugav rääkida, kuid erinevatest boonustest ja toetustest mitte. Seetõttu ei ole midagi imestada, kui järjest enam hakkavad töötajad enda juhtidele märku andma, et nemadki sellist toetust sooviks.

Tervise edendamine ei pea aga piirduma ainult füüsilise tervisega. Samamoodi, nagu ettevõte on kohustatud seisma hea selle eest, et tööõnnetusi ei juhtuks, on 2019. aastast ettevõtetele kehtivad ka vaimse heaolu ettekirjutused. See tähendab, et järjest enam tasub hakata tõstma nii enda kui ka oma kolleegide teadlikkust vaimse tervise teemadel. Üheks heaks variandiks on selleks korraldada kontoris vaimse tervise nädal.

Samamoodi, nagu ettevõte on kohustatud seisma hea selle eest, et tööõnnetusi ei juhtuks, on 2019. aastast ettevõtetele kehtivad ka vaimse heaolu ettekirjutused.

Iseenesest näeb üks hea vaimse tervise nädal välja küllaltki sarnane tavalisele tervisenädalale, kus tutvustatakse tervislikke toite, õpetatakse kontorivõimlemist ja toimuvad kontorisisesed võistlused. Vaimse tervise teemadel saab inimeste teadlikkust tõsta erinevate seminaride ja vestlusringide toel ning temaatiliste plakatite ja voldikute jagamisega. Mõnikord piisab vaid inspireeriva ettekande kuulamisest, et tekiksid ideed enda elukvaliteedi parandamiseks.

Kui ressurss lubab, võib ettevõttesse kohale kutsuda ka spetsialisti, kelle juurde töötajad saaksid 30-minutilisi sessioone broneerida. See on hea võimalus, kuidas oma töötajatele esimene kohtumine kättesaadavamaks teha. Kui tavaliselt on esimese aja broneerimine kõige raskem, siis vaimse tervise nädala raames saaks töötaja vähese vaevaga kohtuda spetsialistiga ning seejärel teadlikumalt otsustada, kas on tekkinud vajadus regulaarselt nõustaja juures käimiseks. Vahel hiilivad stress, keerulised suhted ja üleväsimus nii vaikselt ligi, et ise seda ei märkagi. Seetõttu on hea, kui töökeskkond on vaimse tervise edendamist soodustav ja toetav ning töötajal on selle võrra kergem leida toetust, mida ta vajab.

Kokkuvõtteks on põhiline see, et vaimse tervise nädal aitaks kaasa stigmade kukutamisele, mis vaimset tervist ümbritsevad ning avardaks töötajate silmaringi psühholoogiliste ohutegurite ning abinõude osas. Kõigil inimestel on õigus ohutule ja tervislikule tööiseloomule, -korraldusele ja -keskkonnale. Mida laiemad on töötajate teadmised, seda tõenäolisemad on nad enda tervise eest hoolitsema.

Laane Reti Västrik

Laane Reti on cum laude lõpetanud organisatsioonipsühholoogia magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötab TransferWise'is personalispetsialistina.

Lisa kommentaar