Viisaka ja täisväärtusliku töösuhte lõppemise olulisusest

Nii töötaja kui tööandjana puutume tahes-tahtmata kokku töösuhete lõppemistega. Kas kogeme seda ise, näeme pealt kolleegiga toimuvat või oleme rollis, kus meie alluv otsustab ameti maha panna. Igal juhul on see loomulik sündmus, mis käib inimese karjäärivalikutega kaasas. Ei tahaks ju keegi, et teda sunnitaks terve elu ühes kohas töötama, kui talle tegelikult see midagi ei paku ja iga päev on ebameeldiv.

Millest aga tihti kiputakse üle vaatama, on see, kuidas töösuhe lõpetatakse. Üks ja kõige lihtsam variant on see, et töötaja esitab lahkumisavalduse, personaliosakond teeb sellest endale vastava märke ja kokkulepitud kuupäeval kõnealune inimene enam tööle ei tule. Nii sai kokku lepitud, kõik on legaalne ja dokumentatsioon on korras.

Mida aga saaks teha teisiti? Näiteks on töötaja lahkumine hea võimalus küsida tagasisidet ettevõttes töötamise ja tema ameti kohta ning anda ka töötajale vastu tagasisidet, mis aitaks teda järgmistel tööpostidel. Tasub lahti öelda kiusust ja lapsikust solvumisest, mis võib kaasneda sellega, kui keegi sinuga enam „mängida ei taha“. Tagasisidestamisest saab ettevõte võita mõne uudse idee näol, mis aitab töökeskkonda või -protsesse paremaks teha. Samuti saab töötaja teada, mis on tema tugevad ja nõrgad küljed, mida edasises elus arendada.

Tasub lahti öelda kiusust ja lapsikust solvumisest, mis võib kaasneda sellega, kui keegi sinuga enam „mängida ei taha“.

Mida tasub töösuhte lõpetamise juures vältida? Kõige lihtsamalt väljendudes tuleks hoiduda teineteise „karistamisest“. Kui töösuhte lõppemise aluseks on ühe või mõlema osapoole negatiivsed emotsioonid – mis kahjuks tihtipeale on tõsi – , võib tunduda nende väljendamine vajalik. Töötaja võib hakata vähem tähelepanu pöörama oma veel jäänud tööpäevadele, muutuda laisaks ja lohakaks ning levitada negatiivseid kuulujutte kolleegide seas. Tööandja võib hakata teisi töötajaid eelistatult kohtlema, lahkuvat töötajat meelega informatsioonist ilma jätma ning ehk isegi leidma võimalusi, kuidas võimalikult soodsalt töösuhe lõpetada.

Vaimse tervise ja heaolu seisukohast ei ole see viimane stsenaarium kuigi tervislik. Kannatavad nii lahkuda otsustanud töötaja kui ka tema tööandja. Võimalik on, et kannatavad isegi neid ümbritsevad inimesed. Omavahelised suhted lähevad mõruks, viimased tööpäevad pingeliseks ning paari kuu möödudes linna peal kohtudes on piinlik üksteisele silma vaadata. Töösuhte lõpetamise täit potentsiaali kasutades saavad kasu mõlemad osapooled ja kellegi vaimne tervis ei saa hoopi.

Võimalik on, et kannatavad isegi ümbritsevad inimesed.

Võib-olla suhtun ma sellesse teemasse liiga lihtsustatult, kuid usun, et avatud suhtlemine on hea töökeskkonna alus. Samuti on seda austus ja heatahtlikkus. Nii töötajal kui ka tööandjal on võimalus ennetada kibedaid olukordi, kus lahkumisavaldust nähakse ainsa väljapääsuna, kui ettevõttes väärtustatakse probleemide ja lahkhelide harutamist kohe, kui need tekivad. Positiivse lahkumiskogemusega töötaja võib mõne aasta pärast ka tagasi tulla, veelgi ägedamana kui enne!

Laane Reti Västrik

Laane Reti on cum laude lõpetanud organisatsioonipsühholoogia magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötab TransferWise'is personalispetsialistina.

Lisa kommentaar